Paška čipka nezaobilazna je i u crkvi te kao dio crkvenog ruha. Božanstven je pogled na oltare prekrivene čipkom. Čipka je ušivena i dio je svečanog ruha župnika u kojemu predvodi misna slavlja kao i ukras na oltarinu ( stolu na kojemu stoji hostija).
Svu čipku i bogatstvo crkvenog ruha,koje su ušile vrijedne ruke generacija paškinja, može se vidjeti na Međunarodnom festivalu čipke, koji se svake godine u mjesecu lipnju, održava u Gradu Pagu.

crkva1
crkva241
crkva42
crkva41
crkva40
crkva39
crkva38
crkva37
crkva36
crkva35